En dag i livet som Redovisningskonsult

Ellen har under de senaste 3,5 åren arbetat som redovisningskonsult.

Till en början halkade hon in på redovisning av en slump och det var inte alls tanken efter sin Civilekonomexamen. Den förutfattade meningen som Ellen hade om redovisning var att man endast satt och knappade in siffror. Hon insåg snabbt att yrket som redovisningskonsult hade så mycket mer att erbjuda. Hennes arbete handlar i huvudsak om:

– Relationsbyggande med kunder
– Problemlösning
Rådgivning
– Lagarbete

Hur ser en vanlig dag ut?

Ellen berättar att det skiljer sig mycket beroende på om det är i början av månaden eller i slutet av månaden. Det som för det första kännetecknar en typisk dag som redovisningskonsult är just kundkontakten eftersom man vill göra sina kunder nöjda och underlätta för dem. Det som kännetecknar en typisk månad är att det finns tydliga deadlines för det flesta uppgifterna. På så sätt blir det enkelt att planera sin tid och förutse arbetsbelastningen. Vanliga uppgifter för yrket är:

Leverantörsreskontra & Kundreskontra
– Lönehantering
– Bankavstämning
– Bokföring
– Bokslutsarbete
– Skattedeklarationer
– Momsredovisning

Vad är det mest utmanande med att vara redovisningskonsult?

Ellen nämner att även om den externa kontakten med kunder och myndigheter är rolig så kan det vara väldigt utmanande att få in rätt material i tid. Precis som det kan vara utmanande när man stöter på nya utmaningar som ska följa redovisningens konst och regler. När detta sker menar Ellen att det är viktigt att vara nyfiken och lista ut vilka regler det är som gäller i fallet. Emellertid kan det finnas flera rätta svar och man får olika svar från olika källor.

Vem skulle du rekommendera att söka tjänst som redovisningskonsult?

Det som Ellen säger är att redovisning i allmänhet är nyttigt för vem som helst att kunna. Just att arbeta som redovisningskonsult är det snabbaste sättet att lära sig redovisning eftersom du arbetar med många olika företag, regler, branscher och uppgifter. Slutligen rekommenderar hon alla ekonomer att börja sin karriär på en redovisningsbyrå eftersom det ofta är meriterande när du söker nytt jobb!