Nycklar för en framgångsrik onboarding-process

Att välkomna nya medarbetare på ett bra sätt är avgörande för deras första tid i organisationen och deras start med arbetet.

En lyckad onboarding-process kan skapa en positiv arbetsmiljö och bidra till medarbetarens trivsel och produktivitet. I det här blogginlägget kommer vi dela med oss av viktiga nycklar för att lyckas med din onboarding:

Bygg en stark grund

En väl förberedd onboarding är avgörande. Se till att ni ordnat förutsättningarna för medarbetaren i god tid innan personen börjar. Det handlar om allt ifrån arbetsplats, dator och telefon till konton och åtkomsträttigheter som ska förberedas. Informera befintlig personal om den nya medarbetarens ankomst på så sätt kan de vara välkomnande och hjälpsamma när personen anländer.

Skapa ett positivt första intryck

Det första intrycket är viktigt. Se till att den nya medarbetaren får lära känna sina kollegor första dagen samt andra relevanta medarbetare. Presentera personen för teamet och ge en översikt över organisationens struktur, kultur och värderingar. Gå en rundtur på arbetsplatsen och visa viktiga faciliteter som toaletter och lunchrum. Ett varmt välkomnande sätter tonen för en positiv onboarding-upplevelse.

Ha en tydlig målsättning

Ge den nya medarbetaren en tydlig förståelse för deras arbetsuppgifter och förväntningar. Gå igenom jobbeskrivningen och identifiera specifika mål och delmål att sträva efter. Kommunicera också organisationens övergripande mål och vision, så att personen ser hur hens insatser bidrar till framgång. Tydliga mål ger riktning och motivation.

Erbjud utveckling

Ge den nya medarbetaren nödvändig utbildning och introduktion för att kunna utföra sina uppgifter på bästa sätt. Det kan innebära att genomföra utbildningsprogram, erbjuda handledningar eller möjligheter till praktisk inlärning genom att arbeta med en erfarna medarbetare. Kom ihåg att anpassa utbildningen efter deras behov och takt för att göra det till en effektiv inlärningsprocess.

Ge tydligt stöd under onboarding-processen

Erbjud kontinuerligt stöd under onboarding-processen för att säkerställa att den nya medarbetaren känner sig vägledd och omhändertagen. Till en början är det avgörande att medarbetaren har en person som hen kan vända sig till och känner sig bekväm med för frågor och funderingar. Denna person kan vara till hjälp för att personen snabbt ska kunna anpassa sig och trivas med sitt arbete. Genom att erbjuda regelbundna avstämningar kan ni diskutera framsteg, eventuella utmaningar och stöd om det behövs. Det är även viktigt att den nya medarbetaren känner sig bekväm med att ställa frågor och be om hjälp av andra personer, så tänk på att ha en öppen och inkluderande miljö.

Utvärdera och följ upp

Efter onboarding-processen är det viktigt att utvärdera och ta emot feedback. Be den nya medarbetaren om reflektioner och åsikter om deras upplevelse. Genom detta kan ni uppmärksamma eventuella förbättringsområden och göra dessa förbättringar inför framtida onbording-processer. Slutligen behöver ni kontinuerligt se över och förbättra era processer för skapa bättre onboarding-upplevelser för framtida medarbetare. Fördelarna med en öppen och transparant kultur en viktig nyckel för en framgångsrik organisation på långsikt.

 

Kontakta gärna någon av våra medarbetare eller boka ett möte för fler tips kring onboarding.