Viktiga fallgropar under rekryteringsprocessen

Enligt en undersökning visade det sig att 57% av dem arbetssökande tappar intresset om rekryteringsprocessen tar för lång tid.

Rekryteringsprocesser kan vara utmanande, men samtidigt är de avgörande för om tjänsten blir tillsatt eller inte. För att undvika att tappa toppkandidater, som dessutom endast är tillgängliga på marknaden i endast 10 dagar är det viktigt att identifiera fallgropar och vidta åtgärder. Läs mer om vårt erbjudande och hur Delta Consulting kan hjälper er i er rekryteringsprocess, läs mer om oss.

Viktiga fallgropar att se upp för under rekryteringsprocessen:

Långsam återkoppling under en rekryteringsprocess

Toppkandidaterna är ute på marknaden under en mycket begränsad tid. Det är därför viktigt att processen går framåt från kundens eller arbetsgivarens sida. Går det för långsamt är det lätt hänt att kandidaten bildar sin uppfattning om vad som kan ha hänt och förlorar intresset. Därmed är det viktigt att alltid uppdatera kandidaten om vad som sker i rekryteringsprocessen. Risken är stor att kandidaten letar andra möjligheter och sedan avböjer när kunden eller arbetsgivaren återkopplar.

Kandidat aktuell i andra processer

I de flesta fall är kandidater aktuella i flera processer samtidigt. För att attrahera talangerna är det avgörande att lära känna kandidaten och förstå hur man säljer in en möjlighet. På Delta Consulting arbetar vi med sälj i alla led och arbetar tillsammans med kund för att locka toppkandidaterna. För att motverka att kandidaterna väljer en annan möjlighet arbetar vi ständigt mot att vara en tredje kommunikationskanal och säkerställer transparens.

Informationsbrist från kund

Informationen vi får från kund lägger grunden för det vi letar efter i en sökning. Det kan vara information som startdatum, löneanspråk eller personlighetsdrag. Genom att skapa en detaljerad arbetsbeskrivning med de erfarenheter och kompetenser som krävs för rollen går det att undvika att fel kandidat anställs.

Informationsbrist från kandidat

Många förlorade affärer grundar sig i att kandidaten hoppar av vilket kan bero på annat jobb, låg intressenivå eller att de inte är redo. För att minska risken för detta arbetar vi med informationshämtning för att veta hur kandidaten ligger till i andra processer. Det är av värde att veta vilket stadie kandidaten är i samt vilken intressenivå det finns. På så sätt kan vi identifiera på vilken nivå ovissheten är eller proaktivt förbereda med andra kandidater.

Se lediga jobb från Delta Consulting